Телекомуникации >> Комуникационна апаратура

Фирми в отрасъл Комуникационна апаратура

 • УНИТЕЛ - БАНИШКИ И СИЕ СД

  София 1303, бул. Александър Стамболийски 147, вх.2, тел. производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника
 • ЕКСТРЕМ ООД

  София 1000, ж.к. Драгалевци ул. 323 4, тел. комуникационна апаратура, стокова продукция, програмни продукти
 • ЕЛЕКТРОН КОНСОРЦИУМ АД

  София 1309, ул. Кукуш 1, тел. радионавигационна и радиолокационна апаратура, комуникационна апаратура, промишлена електроника
 • ИНКОМС-ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА АД

  Враца 3000, ул. Христо Ботев 150, тел. комуникационна апаратура, промишлени стоки
 • ИНСИСТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД

  София 1113, ул. Тинтява 9, тел. компютри, офис техника, комуникационна апаратура
 • МИКРОСИНТЕЗ ХОЛДИНГ - ООД

  София 1202, ул. Козлудуй 86, тел. млечни произведения, строителство и реконструкция на жилищни и административни сгради, комуникационна апаратура
 • ПСИТ - ГРУПА ООД

  София 1505, ул. Кутловица 11-13, тел. компютри, маркетингови услуги, комуникационна апаратура
 • СЕКТРОН ООД

  София 1407, бул. Джеймс Баучер бл. 122 ет. 15 ап. 59, тел. сигнална и охранителна техника, комуникационна апаратура
 • ТЕА КОМЕРС ООД

  София 1407, ул. Страцин 6-а, тел. Директен вносител на ISDN устройства ( телефони, терминални адаптери, модеми и др.)
 • ТЕЛЕСПРИНТ 90 ООД

  София 1303, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 16, ап. 160, тел. банково оборудване, офис техника, копирни машини, комуникационна апаратура, телефонни апарати и централи
41 резултата в 5 страници
Открийте ни в Google+